Pressmeddelande

eWork och Telenor tecknar ramavtal

2012-01-31

eWork och Telenor har tecknat ramavtal om leverans av IT-konsulter. Telenor har valt att minska antalet leverantörer och ingått samarbete med eWork. eWork ska enligt avtalet hantera samtliga de konsultleverantörer som inte längre har avtal direkt med Telenor. Bakgrunden är Telenors önskan om bättre överblick och bättre tillgång till specialistkompetens.

eWork och Telenor har sedan 1 januari 2012 samarbetat enligt ett ramavtal, som inledningsvis omfattar två år.

”eWork bidrar till att förenkla och effektivisera hanteringen av konsultleverantörer samtidigt som Telenor får tillgång till ett ökat utbud och större urval av kompetens”, säger Helge Strømnes, chef för eWorks norska verksamhet.

På grund av eWorks långa erfarenhet av att ha effektiviserat konsultleveransen hos andra stora nordiska kunder valde Telenor eWork som samarbetspartner. eWork och Telenor har samarbetat sedan 2008, men det nya avtalet innebär ett närmare samarbete än tidigare. Avtalet är tecknat mellan eWork Norge och Telenors huvudkontor i Norge.

För ytterligare information vänligen kontakta: Helge Strømnes: +47 926 10 172

CEO, eWork Norway AS

Ladda ned
wkr0006.pdf