Pressmeddelande

Inbjudan – presentation av Eworks bokslutskommuniké och Q4 2020

2021-02-08

Ework Group AB (publ) bjuder härmed in investerare, analytiker och media till en presentation av bolagets bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2020. Presentationen sker endast online på plattformen Microsoft Teams.

Tid:                      Onsdagen den 10 februari klockan 13.00-14.00

Sätt att delta:      Endast digitalt via Teams. Länk till Teamsmötet skickas till deltagarens e-postadress efter anmälan.  

Anmälan:            OBS föranmälan senast rapportdagen, onsdag den 10 februari kl. 12:00 till e-post ola.maalsnes@eworkgroup.com

Bokslutskommunikén offentliggörs på onsdag den 10 februari omkring klockan 11.00, varefter den finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Presentationen hålls via videolänk av Eworks VD Zoran Covic. I samband med presentationen finns möjlighet att ställa frågor om rapporten till Zoran Covic och bolagets CFO, Ola Maalsnes.

Välkommen!

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Ola Maalsnes, CFO, Ework Group AB 

Tel: 08-50 60 55 00, mobiltelefon: +46 (0)73 868 22 90
E-post: ola.maalsnes@eworkgroup.com

Ework Group AB (publ) är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt cirka 10 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.