Pressmeddelande

Delårsrapport, januari – juni 2016: Stark marknad och fortsatt god tillväxt

2016-07-20

”eWork hade ett bra andra kvartal. Marknaden är fortsatt het, vår tillväxt var god och vi bedrev ett intensivt utvecklingsarbete för att ta oss mot våra högt ställda mål 2020.

Under andra kvartalet tog vi viktiga steg i arbetet för att bygga det nya eWork som inom några år ska mer än fördubblas i storlek. Efterfrågan på våra tjänster var mycket god och orderingången ökade med hela 50 procent. För första gången översteg antalet konsulter på uppdrag 6000.” 

Utdrag ur vd Zoran Covics kommentar till delårsrapporten.

Andra kvartalet 2016 jämfört med 2015

· Nettoomsättningen ökade med 23 procent till 1 934 MSEK (1 575).
· Rörelseresultat ökade med 15 procent till 24,9 MSEK (21,7).
· Orderingången steg med 50 procent till 3 022 MSEK (2 019) och översteg därmed för första gången 3 miljarder SEK för ett enskilt kvartal.
· Resultat efter skatt per aktie efter utspädning blev 1,13 SEK (0,98).

Första halvåret 2016 jämfört med 2015

· Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 3 619 MSEK (3 032).
· Rörelseresultat ökade med 14 procent till 44,5 MSEK (38,9).
· Konsultmarknaden var stark under hela perioden med god efterfrågan på konsulter till nya uppdrag.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.ework.se  

För mer information, kontakta:

Zoran Covic, vd och koncernchef, +46 8 50 60 55 00, +46 706 65 65 17

Magnus Eriksson, vice vd och CFO, +46 8 50 60 55 00, +46 733 82 84 80