Pressmeddelande

Bokslutskommuniké Januari 2008 – December 2008

2009-02-23

• Fortsatt stark tillväxt under perioden.
• Nettoomsättningen ökade med 58,3 procent jämfört med 2007.
• Rörelseresultatet ökade med 30,8 procent jämfört med 2007.
• Flera viktiga ramavtal har tecknats under perioden.
• Styrelsen föreslår en utdelning på 1,10 SEK per aktie


HELÅRSPERIOD (JANUARI– DECEMBER)

• Nettoomsättningen ökade till 1 887,4 (1 192,4) MSEK
• Rörelseresultatet ökade till 49,3 (37,7) MSEK
• Resultat före skatt uppgick till 50,8 (39,1) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21,7 (44,2) MSEK
• Rörelsemarginalen minskade till 2,6 (3,2) procent
• Vinst efter skatt per aktie 2,17 (1,67) SEK (justerat för genomförd split 080422)


AKTUELL RAPPORTPERIOD (OKTOBER – DECEMBER 2008)

• Nettoomsättningen ökade till 529,1 (396,6) MSEK
• Rörelseresultatet ökade till 16,6 (14,8) MSEK
• Resultat före skatt ökade till 16,5 (14,9) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,5 (49,7) MSEK
• Vinst efter skatt per aktie 0,69 (0,65) SEK (justerat för genomförd split 080422)För mer information kontakta
Claes Ruthberg, koncernchef och VD, +46 8 50 60 55 00
eller
Ulf Henning, CFO, eWork Scandinavia AB, +46 8 50 60 55 00

Ladda ned
wkr0003.pdf