Pressmeddelande

Ework Group AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2020: Ökat resultat i utmanande kvartal

2020-10-22

"Genom fantastiska insatser av våra medarbetare, parat med kraftfulla och snabbt genomförda kostnadsminskningar, har vi parerat en intäktsminskning väl. Vi nådde ett rörelseresultat i nivå med föregående år och resultatet efter finansiella poster ökade. Vi ser fortsatt positivt på våra möjligheter att förstärka vår marknadsposition."

Utdrag ur VD Zoran Covics kommentar till delårsrapporten.

Tredje kvartalet 2020 jämfört med 2019

· Nettoomsättningen sjönk till 2 467 MSEK (2 702).

· Rörelseresultatet var oförändrat 18,8 MSEK (18,8)

· Resultat efter finansiella poster ökade 8 procent till 17,7 MSEK (16,4).

· Orderingången sjönk 13 procent till 2 389 MSEK (2 743).

· Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,87 SEK (0,77), en ökning med 13 procent.

· Intäktsminskningen förklaras huvudsakligen av en covidrelaterad nedgång i efterfrågan. Att rörelseresultatet ändå var i nivå med föregående år beror främst på kraftfulla, snabbt genomförda kostnadsminskningar.

· I resultatet ingår statligt covid-19-stöd om 1,8 MSEK.

· Genomförda kostnadsminskningar av bestående karaktär kommunicerades den 21 september 2020 med anledning av pågående budpliktsbud. Dessa angavs till cirka 50 MSEK jämfört med nivån 2019 med väntad full effekt från 2021.

· De oberoende styrelseledamöterna rekommenderade enhälligt aktieägarna i Ework Group AB (publ) att inte acceptera det kontanta budpliktserbjudandet från Investment AB Arawak.

Första nio månaderna 2020 jämfört med 2019

· Nettoomsättningen sjönk till 9 000 MSEK (9 078).

· Rörelseresultatet ökade 2 procent till 77,2 MSEK (75,9).

· Resultat efter finansiella poster ökade 4 procent till 70,7 MSEK (68,3).

· Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,36 SEK (3,11), en ökning med 8 procent.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.eworkgroup.com (http://www.eworkgroup.com  )

För mer information, kontakta:
Zoran Covic, VD, +46 706 65 65 17, zoran.covic@eworkgroup.com (ola.maalsnes@eworkgroup.com)
Ola Maalsnes, CFO, +46 8-50 60 55 00, +46 738 68 22 90, e-post: ola.maalsnes@eworkgroup.com

Denna delårsrapport är sådan information som Ework Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksdirektiv MAR. Informationen lämnas för offentliggörande den 22 oktober 2020, klockan 11.00 (CET) genom verkställande direktörens försorg.

Ework Group är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och har cirka 10 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.