Pressmeddelande

eWork bjuder in till presentation av bokslutskommuniké för 2013, måndagen den 24 februari, 11.00 – observera tiden!

2014-02-17

eWork Scandinavia AB (publ) bjuder härmed in media, investerare och analytiker till en presentation av bolagets bokslutskommuniké för 2013 i bolagets lokaler.

Tid:                    måndagen den 24 februari klockan 11.00-12.00 (Obs ej rapportdagen.)

Plats:                 eWorks lokaler, Klarabergsgatan 60, 3 trappor

Anmälan:          Telefon, 08-50 60 55 06 eller e-post, magnus.eriksson@ework.se

Bokslutskommunikén offentliggörs fredagen den 21 februari klockan 8.00 enligt tidigare aviserad plan, varefter den finns tillgänglig på företagets hemsida.

Presentationen är den sista för eWorks avgående vd och koncernchef Claes Ruthberg. Tillträdande vd och koncernchef Zoran Covic kommer också att närvara vid mötet.

Tidpunkten för Zoran Covics tillträde har bestämts till 17 mars 2014. Claes Ruthberg står till bolagets förfogande som anställd till och med årsstämman den 24 april, då han ställer upp för omval som ledamot i styrelsen. Claes Ruthberg uppbär lön och övriga förmåner enligt avtal till och med detta datum.

Välkommen!

För mer information, kontakta:
Magnus Eriksson, CFO, +46 8 50 60 55 00, +46 733 82 84 80
magnus.eriksson@ework.se