Pressmeddelande

eWork Scandinavia AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2014

2014-04-24

"eWork inleder 2014 med positiva signaler. Den tydligaste av dessa är att orderingången ökar med 44 procent jämfört med föregående år. Även nettoomsättningen växer med goda 16 procent. Tillväxten är främst en effekt av att vi i snabb följd har implementerat ett antal stora samarbeten av outsourcingkaraktär."

Utdrag ur vd och koncernchef Zoran Covics kommentar till delårsrapporten.

Första kvartalet 2014 jämfört med 2013

· Nettoomsättningen ökade med 15,7 procent till 1 103,7 MSEK (954,2)
· Rörelseresultat minskade med 9,5 procent till 13,4 MSEK (14,8).
· Orderingången ökade 44 procent och uppgick till 1 325 MSEK (922).
· Resultat efter skatt per aktie blev 0,62 SEK (0,69).
· Konsultmarknaden visade tecken på viss återhämtning och efterfrågan på så kallade standardaffärer ökade något.
· Under perioden tecknades ett betydande avtal av outsourcingkaraktär med Tieto, samt ramavtal med Outotec, KMD och Kongsberg.
· I mars tillträdde Zoran Covic som vd och koncernchef.

För mer information, kontakta:
Zoran Covic, vd och koncernchef, 46 (0) 706 65 65 17, zoran.covic@ework.se
Magnus Eriksson, CFO, 46 (0) 8 50 60 55 00, 46 (0) 733 82 84 80, magnus.eriksson@ework.se

Ladda ned
eWork Q1 2014