Pressmeddelande

eWork tecknar avtal med Volvo IT

2012-01-03

eWork har tecknat ramavtal med Volvo IT, ett globalt IT-företag och helägt dotterbolag till AB Volvo. Avtalet omfattar leverans av konsulttjänster till Volvo IT och dess globala verksamhet. eWork kommer att stötta Volvo IT med konsulttjänster inom IT.
Avtalet gäller från och med den 1 januari 2012.

eWork är en komplett konsultleverantör och eWorks affärsmodell innebär att köparna snabbt får konsulter med en optimal kompetens på plats. eWork är avtalspart och sköter all administration kring uppdragen. eWork är också en långsiktig strategisk samarbetspartner i kundföretagens arbete med att utveckla och effektivisera sin konsulthantering. eWork har idag över 2200 konsulter på uppdrag i Sverige, Danmark, Finland och Norge.
– Vi är enormt glada över att bli avtalsleverantör till Volvo IT. Vi har arbetat i över 5 år för detta och det innebär ett stort genombrott för eWorks satsning främst på den lokala marknaden i Göteborg. eWork har en unik affärsmodell med en enormt stark leverans samt en öppenhet och kostnadseffektiv samordning av IT-resurser. Givetvis är detta ett mycket stort erkännande, att Volvo IT gett oss ett direktavtal, säger Jimmie Carling Regional Manager på eWork i Göteborg.
Claes Ruthberg, vd och koncernchef, på eWork Scandinavia AB fortsätter;
– Jag är mycket stolt över att vi på eWork får förtroendet att leverera konsulter till Volvo IT. Genom detta avtal får vi möjlighet att erbjuda den absolut bästa kompetensen och samtidigt bevisa vår lokala samt globala leveranskapacitet. Det ligger även i linje med vårt långsiktiga mål; att vara en komplett konsultleverantör och en strategisk partner till våra kunder, avslutar Claes Ruthberg.
eWork har avtal med över 130 stora nationella och internationella företag och finns representerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors.
För ytterligare information kontakta:
Claes Ruthberg, vd och koncernchef, eWork Scandinavia AB (publ)
+46 8 50 60 55 00 E-post: claes.ruthberg@ework.se
Jimmie Carling, Regional Manager, eWork Scandinavia AB (publ), Göteborg
+46 (0)31 339 59 51 E-post: jimmie.carling@ework.se
eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör. Med tillgång till över 50 000 konsulter erbjuder eWork specialister globalt inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. eWork har idag 120 anställda med verksamhet i alla nordiska länder. Bolagets aktier är noterade på NASDAQ OMX och dess huvudägare är Salénia, Magnus Berglind och Investment AB Öresund. eWork har ramavtal med över 125 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher.


Ladda ned
wkr0001.pdf