Pressmeddelande

Nytt aktiekapital och antal aktier i Ework Group AB (publ)

2017-09-29

Aktiekapitalet och antalet aktier i Ework Group AB (publ) har ändrats till följd av att ett optionsprogram har förfallit och ett antal teckningsoptioner har tecknats.


· Aktiekapitalet har ökat med 6 773 SEK till 2 241 157,75 SEK.
· Antalet aktier har ökat med 52 100 till 17 239 675 aktier.
· Utspädningen är därmed 0,3 procent.

De teckningsoptioner som har utnyttjats utgör en del av Ework Groups incitamentsprogram till samtliga tillsvidareanställda som lanserades vid beslut på årsstämman 2012. De teckningsoptioner som nu tecknades utgavs 2014.

Magnus Eriksson, vice vd/CFO, Ework Group AB (publ)
Tel: 08-50 60 55 06, mobiltelefon: 073-382 84 80,
E-post: magnus.eriksson@ework.se