Pressmeddelande

eWork tecknar betydande avtal med Tieto Oyj

2014-01-28

eWork har tecknat ett avtal med Tieto Oyj gällande leverans av tjänsten Consultant Sourcing Office. Samarbetet syftar till att effektivisera Tietos inköp av underkonsulter. Avtalet berör eWorks verksamheter i Sverige och Finland. eWork bedömer att ordervärdet kommer att motsvara minst 10 procent av eWorks nettoomsättning 2014.

Denna information är sådan som eWork Scandinavia AB (publ) ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra ytterligare information om samarbetets omfattning eller villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Ruthberg, vd och koncernchef, eWork Scandinavia AB
Tel: 08-50 60 55 00, mobiltelefon: 070-374 64 75,
E-post: claes.ruthberg@ework.se