Pressmeddelande

Ledande befattningshavare ökar ägandet i Ework

2017-11-08

VD Zoran Covic och vVD Magnus Eriksson har förvärvat 90 000 respektive 72 000 aktier i Ework Group AB av huvudägarna Salénia AB och Magnus Berglind.

Zorans Covics innehav uppgår efter förvärvet till 100 000 aktier motsvarande 0,6% av aktierna i Ework. Magnus Erikssons innehav uppgår efter förvärvet till 80 000 aktier motsvarande 0,5% av aktierna i Ework.

För mer information, kontakta:

Zoran Covic, vd, +46 706 65 65 17
Magnus Eriksson, vice VD och CFO, +46 733 82 84 80
Staffan Salén, styrelseordförande, +46 705 31 01 11