Pressmeddelande

Inbjudan – presentation av Eworks delårsrapport, januari-september 2020

2020-10-20

Ework Group AB (publ) bjuder härmed in investerare, analytiker och media till en presentation av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet och perioden januari-september 2020. Presentationen sker i Eworks lokaler (begränsat antal deltagare) samt via video online på plattformen Microsoft Teams.

Tid:                      Torsdagen den 22 oktober klockan 14.00-15.00

Sätt att delta:     På plats i Eworks lokaler på Mäster Samuelsgatan 60 eller digitalt via Teams. Länk till Teamsmötet skickas till deltagarens e-postadress efter anmälan.  

Anmälan:            Deltagande fordrar föranmälan senast rapportdagen, torsdag den 22 oktober kl. 13:00 till e-post ola.maalsnes@eworkgroup.com

                            Vänligen ange om din anmälan avser fysisk närvaro på plats eller deltagande via Teams.

Delårsrapporten offentliggörs på torsdag den 22 oktober omkring klockan 11.00, varefter den finns tillgänglig på bolagets hemsida. Presentationen hålls i Eworks lokaler samt via videolänk av Eworks VD Zoran Covic. I samband med presentationen finns möjlighet att ställa frågor om rapporten till Zoran Covic och bolagets CFO, Ola Maalsnes.

Välkommen!

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Ola Maalsnes, CFO, Ework Group AB 

Tel: 08-50 60 55 00, mobiltelefon: +46 (0)73 868 22 90
E-post: ola.maalsnes@eworkgroup.com   

Ework Group AB (publ) är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt cirka 10 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.


Ladda ned
Release