Pressmeddelande

Nordea har tecknat nytt nordiskt ramavtal med eWork

2007-06-12

Nordea har tecknat ett nytt nordiskt avtal med IT-konsultmäklaren eWork. Det innebär att eWork ska ansvara för Nordeas försörjning av tjänster från mindre IT-konsultföretag.

Med detta avtal räknar Nordea med att ytterligare effektivisera sitt konsultutnyttjande, minska den administrativa arbetsinsatsen samt få tillgång till ännu fler av marknadens bästa IT-konsulter.

− Vi är naturligtvis mycket stolta över att ha fått förtroendet att hjälpa Nordea hitta den bästa IT kompetensen. eWork erbjuder Nordea en kostnadseffektiv lösning genom att vara avtalspart gentemot konsulterna och sköta all administration kring deras uppdrag för banken, säger Claes Ruthberg, vd på eWork Scandinavia AB.

eWorks affärsidé är att förse företag, myndigheter och organisationer med just den IT-kompetens de efterfrågar och sköta all administration kring uppdraget. eWork har inga egna konsulter anställda. Urvalet sker bland de många kvalificerade IT-konsulterna i eWorks nätverk med 26.000 konsultprofiler. Genom en kvalitetssäkrad urvalsprocess erbjuder sedan eWork kunden den bästa kompetensen för uppdraget.

eWork toppar listan över Årets Snabbväxare* i Sverige. eWork har haft en genomsnittlig årlig tillväxt på 128 procent under de senaste sju åren och ligger därmed på förstaplats. Planen på börsintroduktion inom 18 månader ligger fast, säger Claes Ruthberg.

För ytterligare information kontakta:
Claes Ruthberg, vd, eWork Scandinavia AB
Tel: 08-50 60 55 05, mobiltelefon: 0703-74 64 75
E-post: claes.ruthberg@ework.se
Sofie König, marknadschef, eWork Scandinavia AB
Tel: 08-50 60 55 00, mobiltelefon: 070-5154983
E-post: sofie.konig@ework.se

Ladda ned
wkr0003.pdf