Pressmeddelande

Nyemissionen i eWork kraftigt övertecknad

2008-05-14

Nyemissionen i eWork, Nordens ledande konsultmäklare, övertecknades 4,5 gånger. Sammanlagt tecknades aktier för 240 MSEK. Tilldelning kommer att meddelas den 16 maj. eWork noteras nu på OMX First North med första handelsdag den 22 maj. Rådgivare vid noteringen är Avanza.

Avanza har fått över 4500 anmälningar för deltagande i nyemissionen. Eftersom kunder hos andra emissionsinstitut räknas som en innebär detta att fler anmälningar gjorts.

─ Det är mycket glädjande att intresset för emissionen varit så stor. Glädjande är också att intresset från eWorks medarbetare och konsulter varit så stort. Det visar på en stark tilltro till eWorks affärsmodell och framtidspotential, kommenterar Claes Ruthberg, vd eWork. Han fortsätter:

─ Det stora intresset innebär att alla som tecknat sig inte kommer att få en tilldelning. Men när aktien noteras på First North den 22 maj blir det ju möjligt att handla den där på sedvanligt sätt.

För ytterligare information kontakta:

Sven Hagströmer, Styrelseordförande, eWork Scandinavia AB
Mobil: 070-7288192

Claes Ruthberg, vd, eWork Scandinavia AB
Tel: 08-50 60 55 05, mobiltelefon: 0703-74 64 75
E-post: claes.ruthberg@ework.se

Ladda ned
wkr0003.pdf