Pressmeddelande

Ework tilldelas ramavtal med FN:s befolkningsfond UNFPA

2018-06-12

Ework Group har tilldelats ett ramavtal, Long Term Agreement, med FN:s befolkningsfond, UNFPA (United Nations Population Fund) för javautveckling, mobil applikations utveckling, ColdFusion utveckling och Jira / Confluence utveckling.

FN:s befolkningsfond, UNFPA, är ett FN-organ som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa världen över, som syftar till alla kvinnors, mäns och barns rättigheter att kunna leva hälsosamma liv. FN:s befolkningsfonds officiella verksamhetsmål och vision är att varje graviditet ska vara önskad, varje födsel ska vara säker, varje ung person ska vara fri från HIV/AIDS och att varje flicka och kvinna ska behandlas med värdighet och respekt.

Ramavtalet trädde i kraft den 3 maj 2018 och gäller i tre år och kan komma att förlängas med ytterligare ett år. Arbetet och leveransen kommer i huvudsak bestå av fjärrlösning (remote work) eller på plats i New York. Ramavtalet har ett totalt uppskattat värde av ca. 345 MSEK.

"Vi är väldigt glada och stolta över att ha fått denna utmärkelse och möjlighet att leverera konkurrenskraftig kompetens via vårt nätverk av konsultleverantörer. Genom detta avtal fortsätter vi stärka Eworks position internationellt, vår förmåga att attrahera talanger för ett konkurrenskraftigt nätverk, samt vårt arbete för att skapa en bättre värld”, säger Eva Vati, chef för hållbarhet och global public på Ework Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Eva Vati, chef för Hållbarhet & Global Public, +46 (0) 703 051 745, eva.vati@eworkgroup.com