Pressmeddelande

eWork etablerar verksamhet i Polen

2015-02-10

eWorks styrelse har beslutat att etablera verksamhet i Polen. Syftet är att tillgodose en växande efterfrågan på konsulter i Polen, både från befintliga nordiska kunder och från den lokala marknaden. Verksamheten kommer att bedrivas i ett eget dotterbolag med kontor i Warszawa. Verksamheten beräknas komma igång under andra kvartalet 2015.

– Den här etableringen är en attraktiv affärsmöjlighet för oss. Vi har redan från starten flera befintliga kunder som visat stort intresse när vi etablerar en stark närvaro med ett erfaret och kunnigt team på plats i Warszawa, kommenterar Zoran Covic, vd och koncernchef för eWork.

Polen har över 38 miljoner invånare, att jämföra med 27 miljoner på eWorks hemmamarknad Norden. Den polska ekonomin har länge haft högre tillväxt än de nordiska länderna.

Kontoret som nu etableras i Warszawa blir eWorks första utomnordiska etablering. eWork har lyckosamt genomfört flera lokala etableringar av kontor, inte bara i de nordiska huvudstäderna utan också på olika platser i Sverige. Den senaste etableringen gjordes under 2014, när kontor öppnades i Västerås i samband med att eWork tecknade ett avtal om konsultförsörjning till ABB.

– Verksamheten är väl positionerad för fortsatt positiv utveckling på våra hemmamarknader. Inte minst våra outsourcinguppdrag har lärt oss att snabbt reproducera vårt koncept för nya stora kunder, inom nya kompetensområden och på nya orter. Därför är vi väl rustade för att ta det här steget utanför Norden, kommenterar Zoran Covic.

Verksamheten kommer att bedrivas genom ett helägt dotterbolag. Kostnaden för etableringen ingår i redan planerat och budgeterat affärsutvecklingsutrymme för 2015.

För ytterligare information, kontakta:

Zoran Covic, vd och koncernchef, +46 8 50 60 55 00, +46 706 65 65 17
Magnus Eriksson, vice vd och CFO, +46 8 50 60 55 00, +46 733 82 84 80

Ladda ned
Release