Pressmeddelande

TeliaSonera har valt eWork som ramavtalsleverantör i Sverige och Norden

2003-12-16

För att täcka behovet av konsultresurser inom förvaltning och utveckling av applikationer och infrastrukturella tjänster har TeliaSonera gjort en ny ramavtalsupphandling.

eWork har återigen blivit utvalda och ramavtalet gäller hela TeliaSonera koncernen inklusive Norden under perioden 2004 tom 2005. eWork har redan idag drygt femtio konsulter som arbetar inom TeliaSonera

- Vi är väldigt glada över att få ett nytt och dessutom utökat förtroende, då avtalet nu gäller hela Norden. Avtalet är strategiskt viktigt för eWork och innebär ytterligare ett bevis på att eWorks affärsmodell fyller en viktig funktion bland våra kunder, säger Claes Ruthberg, VD för eWork.

eWorks affärsmodell bygger på ett nära samarbete med över 7500 konsulter från konsultbolag som har hög kompetens och lång erfarenhet. Samarbetet bidrar till lägre kostnader samt objektivitet vid urvalet åt våra kunder. eWork bidrar aktivt till TeliaSoneras ambition att minska antalet leverantörer, utan att förlora möjligheten att anlita specialistkompetens från icke ramavtalsleverantörer.För ytterligare information kontakta:
Claes Ruthberg, VD eWork Scandinavia AB
Tel: 08-50 60 55 00, mobiltelefon: 0703 74 64 75
E-post: claes.ruthberg@ework.se

Sofie König, Marknadsansvarig eWork Scandinavia AB
Tel: 08-50 60 55 00, mobiltelefon: 070-5154983
E-post: sofie.konig@ework.se

Ladda ned
wkr0003.pdf