Pressmeddelande

eWork Scandinavia AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari - juni 2014

2014-07-25

"Fortsatt stigande orderingång och nettoomsättning, positiv utveckling i Danmark samt ett betydande ramavtal med ABB Sverige inom området teknikkonsulter var höjdpunkter för eWork under andra kvartalet. Resultatet fortsätter utvecklas positivt och är nu i nivå med föregående års resultat, trots kraftfulla satsningar på att etablera nya stora kunduppdrag."

Utdrag från vd och koncernchef Zoran Covics kommentar till halvårsrapporten.

Andra kvartalet 2014 jämfört med 2013

• Nettoomsättningen ökade med 27 procent till 1 179,3 MSEK (931,8).

• Rörelseresultatet steg med 1 procent till 12,6 MSEK (12,5).

• Orderingången uppgick till 1 592 MSEK (1 226), vilket var en ökning med 30 procent.

• Resultatet efter skatt per aktie blev 0,57 SEK (0,55), samma belopp före och efter utspädning.

• Marknadens återhämtning har fortsatt och eWorks efterfrågeindikatorer visade positiva tendenser.

Ett betydande samarbetsavtal tecknades med ABB Sverige avseende teknikkonsulter, vilket väntas öka koncernens nettoomsättning med 10-15 procent under 2015.

Första halvåret 2014 jämfört med 2013

• Nettoomsättningen ökade med 21 procent till 2 283,0 MSEK (1 886,0).

• Rörelseresultatet minskade med 5 procent till 26,0 MSEK (27,3).

• Försäljningsmixen innehöll en högre andel outsourcing- och övertagsaffärer vilket tillsammans med affärsutvecklingskostnader för uppstart av nya outsourcinguppdrag förklarar den lägre rörelsemarginalen.

• eWork bedöms ha tagit marknadsandelar på en något växande marknad.

För mer information, kontakta:
Zoran Covic, vd och koncernchef, 46 (0) 706 65 65 17, zoran.covic@ework.se
Magnus Eriksson, CFO, 46 (0) 8 50 60 55 00, 46 (0) 733 82 84 80, magnus.eriksson@ework.se