Pressmeddelande

Inbjudan – presentation av Eworks bokslutskommuniké, januari-december 2017

2018-02-06

Ework Group AB (publ) bjuder härmed in media, investerare och analytiker till en presentation av bolagets bokslutskommuniké för 2017 i bolagets lokaler.

Tid:                 Onsdag den 7 februari klockan 13.00-14.00
Vi bjuder på fika.

Plats:              Eworks lokaler, Mäster Samuelsgatan 60.

Anmälan:       Telefon, 08-50 60 55 06 eller
e-post, magnus.eriksson@eworkgroup.com

Bokslutskommunikén offentliggörs den 7 februari klockan 08.00, varefter den finns tillgänglig på företagets hemsida.

Presentationen hålls av Eworks VD Zoran Covic. I samband med presentationen finns möjlighet att ställa frågor om rapporten.

Välkommen!

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Eriksson, vVD/CFO, Ework Group AB
Tel: 08-50 60 55 06, mobiltelefon: 073-382 84 80,
E-post: magnus.eriksson@eworkgroup.com