Pressmeddelande

Bokslutskommuniké, januari – december 2016: Stark avslutning på nytt rekordår

2017-02-17

”När vi i början av förra året satte nya mål för Eworks fortsatta tillväxtresa siktade vi högt. Nu summerar vi ett 2016 som överträffade våra mål med fortsatt kraftig omsättningstillväxt och stigande vinst per aktie. Samtidigt har vi fortsatt att satsa framåt.”

Utdrag ur Zoran Covics kommentar till bokslutskommunikén.

Fjärde kvartalet 2016 jämfört med samma period 2015

· Nettoomsättningen ökade med 33 procent till 2 320 MSEK (1 741).
· Rörelseresultatet steg med 33 procent till 29,3 MSEK (22,0).
· Orderingången för fjärde kvartalet uppgick till 3 917 MSEK (2 949), en ökning med 33 procent.
· Resultatet per aktie efter utspädning steg till 1,34 SEK (0,88).
· Antalet konsulter på uppdrag passerade 7 000 och uppgick som mest till 7 240.

Helår 2016 jämfört med helår 2015

· Nettoomsättningen ökade med 25 procent till 7 585 MSEK (6 089).
· Rörelseresultatet ökade med 19 procent till 92,9 MSEK (78,4).
· Resultatet per aktie efter utspädning ökade med 21 procent till 4,21 SEK (3,48).
· Efterfrågan var stark under hela perioden och Ework bedöms ha tagit marknadsandelar på en växande marknad.
· Orderingången för helåret uppgick till 11 063 MSEK (8 271) en ökning med 34 procent.
· Styrelsen har beslutat att föreslå stämman en utdelning om 4,0 SEK per aktie (3,25).

Den kompletta bokslutskommunikén finns tillgänglig via länk nedan eller på www.eworkgroup.com

Kontaktpersoner för mer information
Zoran Covic, vd och koncernchef, +46 8 50 60 55 00, +46 706 65 65 17
Magnus Eriksson, vice vd och CFO, +46 8 50 60 55 00, +46 733 82 84 80