Pressmeddelande

eWork Scandinavia AB (publ) publicerar delårsrapport, januari-september 2014

2014-10-24

”Årets tredje kvartal har till stor del präglats av en stark resultatutveckling och eWorks inbrytning på området teknikkonsulter. Uppstarten av vårt nya outsourcinguppdrag för ABB Sverige innebär ett stort åtagande där vi nu har kommit igång på ett bra sätt med konsultleveranser. Samtidigt växte både omsättning och orderingång med 34 procent.”

Utdrag ur eWorks vd och koncernchef Zoran Covics kommentar till delårsrapporten.

Tredje kvartalet 2014 jämfört med 2013

·
Nettoomsättningen ökade med 34 procent till 1 041,9 MSEK (775,8).

·
Rörelseresultatet steg med 80 procent till 10,8 MSEK (6,0).

·
Orderingången uppgick till 1 138 MSEK (845), en ökning med 34 procent.

·
Resultatet efter skatt per aktie efter utspädning var 0,48 SEK (0,28).

·
Det stora samarbetet med ABB Sverige inleddes, och nya ramavtal tilldelades i Sverige med Kammarkollegiet och Göteborgs Stad.

·
Marknaden hade en mer utdragen säsongsmässig nedgång än normalt efter sommaren, men det kompenserades med en stark avslutning på kvartalet. eWorks efterfrågeindikatorer visar fortsatt en försiktigt positivt tendens för resten av året.

Första nio månaderna 2014 jämfört med 2013

·
Nettoomsättningen ökade med 25 procent till 3 324,9 MSEK (2 661,9).

·
Rörelseresultatet ökade till 36,7 MSEK (33,3).

·
Resultatet efter skatt per aktie efter utspädning blev 1,67 SEK (1,52).

·
eWork bedöms ha tagit marknadsandelar under perioden främst till följd av tillväxten i outsourcingaffären, men också genom en högre avslutsfrekvens på konkurrensutsatta förfrågningar.

För mer information, kontakta:
Zoran Covic, vd och koncernchef, 46 (0) 706 65 65 17, zoran.covic@ework.se
Magnus Eriksson, vice vd och CFO, 46 (0) 8 50 60 55 00, 46 (0) 733 82 84 80, magnus.eriksson@ework.se

Ladda ned
Release