Pressmeddelande

Årsredovisning 2012 för eWork Scandinavia AB (publ)

2013-04-22

Härmed offentliggörs årsredovisning 2012 för eWork Scandinavia AB.

Hela årsredovisningen finns i bifogad PDF. Information om årsstämma 2013 finns under fliken "Årsstämmor".

För mer information, kontakta:
Claes Ruthberg, vd och koncernchef, +46 8 50 60 55 00, claes.ruthberg@ework.se
Magnus Eriksson, CFO, +46 8 50 60 55 00, +46 733 82 84 80, magnus.eriksson@ework.se