Pressmeddelande

Förändringar i ledningen för eWork Scandinavia AB (publ)

2012-08-24

Från och med 1 oktober sker vissa förändringar i ledningen för eWork Scandinavia AB (publ). Sofie König, idag vVD med funktionsansvar för Marknad och HR, har beslutat att lämna bolaget. Ny koncernövergripande HR-chef blir Nina Karlsson som sedan 2006 arbetar för det finska dotterbolaget och ny koncernövergripande marknadschef blir Erik Thornberg som sedan 2010 ingått i eWorks koncernledning.

Sofie König är en av medgrundarna till eWork och har sedan starten 2000 haft rollen som marknadschef och sedan 2008 även rollen som HR-chef tillika Vice vd. Sofie har under sin tid på eWork varit ledande i frågor som rör eWorks marknadsposition, företagskultur och målstyrning samt lett arbetet med att skapa en värderingsstyrd organisation. Detta stora intresse har nu lett till att Sofie, efter 12 år i bolaget, vill ha en ny utmaning och ser sin framtid helt inom strategiskt HR och Talent Management. Hon kommer härefter att verka från eget bolag. En plan har lagts för utfasning av Sofie och överlämning till hennes ersättare under hösten, vilket innebär att hon kommer lämna bolaget runt årsskiftet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Ruthberg VD och Koncernchef, claes,ruthberg@ework.se, 070-3746475

Ladda ned
Release