Pressmeddelande

eWork delårsrapport januari – september 2012

2012-10-23

"eWork fortsatte att växa under tredje kvartalet, trots att marknaden var stillastående jämfört med föregående år. Vi ser fortsatt god tillväxt i affärer där kunder konsoliderar sina konsultinköp hos eWork, medan antalet nya standardaffärer har planat ut."

Claes Ruthberg, vd och koncernchef 

TREDJE KVARTALET 2012 JÄMFÖRT MED 2011

· Nettoomsättningen ökade med 35 procent till 768,8 MSEK (569,8).
· Rörelseresultatet ökade 11 procent till 13,7 MSEK (12,3).
· Orderingången uppgick till 731 MSEK (559) en ökning med 31 procent.
· Resultatet efter skatt per aktie efter utspädning blev 0,62 SEK (0,54).
· Under perioden tecknades nya ramavtal med bland andra TeliaSonera avseende managementkonsulter i Norden, Apoteket AB i Sverige, Jernbaneverket i Norge, Tryg Forsikring och Danske Bank i Danmark.
· Per den 1 oktober 2012 tillsattes en ny koncernledning som förstärkts med de lokala verksamhetscheferna. 

För mer information, kontakta
Claes Ruthberg, vd och koncernchef, +46 8 50 60 55 00
Magnus Eriksson, CFO, +46 8 50 60 55 00, +46 733 82 84 80

Ladda ned
Release