Pressmeddelande

Ny valberedning för eWork utsedd

2013-11-15

Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2014 har nu utsetts i enlighet med de riktlinjer som har beslutats av eWorks årsstämma. Ledamöterna, som utgör representanter för bolagets fyra största ägare per den 30 september 2013, är;

· Magnus Berglind, ordf
· Richard Hellekant, PSG Capital
· Mikael Norbäck, Investment AB Öresund
· Staffan Salén, Salénia AB

Antalet ledamöter har utökats från tre till fyra i enlighet med gällande riktlinjer på grund av att bolagets tredje och fjärde största ägare har nästan lika stor ägarandel.

eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med över 3 000 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. eWork erbjuder ett objektivt urval av specialister ur marknadens största konsultnätverk vilket ger kunderna bättre pris, kvalitet och tidsutnyttjande. eWork har ramavtal med fler än 130 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. eWork finns representerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors.

För ytterligare information, kontakta:
Claes Ruthberg, vd och koncernchef
Tel: +46 8 50 60 55 00, mobiltelefon: +46 703 74 64 75 E-post: claes.ruthberg@ework.se
Magnus Eriksson, CFO
Tel:  +46 8 50 60 55 00, mobiltelefon: +46 733 82 84 80, E-post: magnus.eriksson@ework.se