Pressmeddelande

Styrelseledamot avgår på egen begäran

2020-09-28

Anna Storåkers, som sedan 2012 är styrelseledamot i Ework Group AB (publ), har meddelat sin avsikt att utträda ur styrelsen. Bakgrunden är Annas vilja att skapa tid för andra uppdrag, varvid CRD IV- regelverket begränsar antalet tillåtna uppdrag för styrelseledamöter i banker och andra institut.

Anna har föreslagits till styrelseledamot i Max Matthiessen och avser lämna Eworks styrelse den 30 september 2020.

”Jag vill å styrelsens och aktieägarnas räkning rikta ett stort tack till Anna. Hon har varit synnerligen bidragande till bolagets utveckling, bland annat den förflyttning mot ökat systeminnehåll som gjorts de senaste åren”, säger Staffan Salén, styrelsens ordförande. 

Kontaktpersoner:
Staffan Salén, Styrelsens ordförande, +46 70 531 01 11

Anna Storåkers, +46 70 955 64 37

Ework Group är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och har cirka 10 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.