Pressmeddelande

Förändringar i ledningen för eWork Scandinavia AB (publ)

2012-05-10

Från och med 1 augusti sker vissa förändringar i ledningen för eWork Scandinavia AB (publ). Ny finansdirektör, CFO, med ansvar för Finans/Ekonomi blir Magnus Eriksson. Magnus har sedan 2007 ingått i eWorks ledning.

Ulf Henning, som sedan 2007 varit CFO, har haft till uppdrag att skapa en väl fungerande ekonomifunktion som överträffar kraven på ett publikt noterat bolag. Ulf Henning har gjort ett utmärkt arbete som finanschef under en period när eWork har utvecklats mycket kraftigt. Han har haft ansvar för att göra eWorks funktioner för redovisning, styrning och rapportering börsfähiga.

­- Det är inte utan viss stolthet som jag ser tillbaka på fem spännande och händelserika år på eWork. Vi har genomfört en börsintroduktion och upprättat en väl fungerande ekonomifunktion som hanterar en mycket dynamisk verksamhet. Därmed känner jag mig redo att gå vidare till nya utmaningar. Jag kommer dock att vara kvar under överfasningen till Magnus Eriksson och lämnar inte bolaget förrän efter sommaren, kommenterar Ulf Henning.

eWork behöver nu vidareutveckla CFO-rollen och ta nästa steg mot ett mer utvecklat affärsstöd och styrning och då väljer Ulf att söka sig vidare.

- Magnus Eriksson är en kundorienterad ekonom med gedigen branscherfarenhet. Det är en bra profil för att möta utmaningarna i nästa fas av eWorks fortsatta utveckling som snabbväxande konsultleverantör med en innovativ, effektiv affärsmodell, kommenterar eWorks vd och koncernchef Claes Ruthberg.

Nuvarande finansdirektören Ulf Henning lämnar eWork under andra halvåret.

För ytterligare information, kontakta:
Claes Ruthberg
VD och Koncernchef