Pressmeddelande

Ny koncernledning för eWork Scandinavia AB (publ)

2012-09-21

eWork presenterar en ny koncernledning med helt ny struktur från den 1 oktober. Syftet är att öka koncernledningens affärsfokus för att uppnå fortsatt tillväxt med lönsamhet. Den största förändringen är att de affärsmässigt ansvariga lokala verksamhetscheferna nu tar plats i koncernledningen. Samtidigt minskas antalet funktionsansvariga till att omfatta koncernchef, finanschef samt ansvariga för marknad, försäljning och personal.

eWorks nya koncernledning presenteras idag av vd Claes Ruthberg på en internkonferens och tillträder den 1 oktober i år. Nya i koncernledningen är fem chefer som idag har affärsmässigt verksamhetsansvar:

· Zoran Covic, vd Danmark och Verksamhetschef Malmö
· Magnus Silén, vd Finland
· Helge Strømnes, vd Norge
· Lotta Dizengremel, Verksamhetschef Stockholm
· Jimmie Carling, Verksamhetschef Göteborg

Såsom tidigare kommunicerats utgörs de funktionsansvariga i den nya koncernledningen av:

· Koncernchef: Claes Ruthberg, vd sedan 2001
· Finans: Magnus Eriksson, som sedan 2007 ingår i eWorks koncernledning
· Personal: Nina Karlsson som sedan 2006 arbetar för eWorks finska dotterbolag
· Marknad: Erik Thornberg som sedan 2010 ingår i eWorks koncernledning
· Försäljning (Norden): Henrik Palmér, anställd sedan 2003, ingår sedan våren 2012 i eWorks koncernledning

”Vi får nu en mycket affärsorienterad koncernledning med fokus på att vidareutveckla vår affär. Vi får med dotterbolagen på ett naturligt sätt vilket ger bättre besluts- och genomförandekraft i vårt arbete för fortsatt tillväxt och lönsamhet, inte minst i dotterbolagen”, kommenterar eWorks vd Claes Ruthberg.

För ytterligare information, kontakta:
Claes Ruthberg vd och Koncernchef, claes.ruthberg@ework.se, +46 70-374 64 75

Ladda ned
Release