Pressmeddelande

Delårsrapport, januari – september 2017: Fortsatt tillväxt på mycket stark marknad

2017-10-26

”Vårt förändringsarbete, där vi genom en renodling av organisationen ökar säljfokus, pågår som mest intensivt detta och nästkommande kvartal för att ge effekt 2018. Utöver det räknar vi med att kunna presentera intressanta initiativ nästa år. Vi tror på en fortsatt tillväxt och en stark avslutning på 2017."

Utdrag ur Zoran Covics kommentar till delårsrapporten.

Tredje kvartalet 2017 jämfört med samma period 2016

·  Nettoomsättningen ökade med 22 procent till 2 011 MSEK (1 646).
·  Rörelseresultatet minskade med 6 procent till 18,0 MSEK (19,2).
·  Orderingången uppgick till 2 197 MSEK (1 864), en ökning med 18 procent.
·  Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,76 SEK (0,88).

Första nio månaderna 2017 jämfört med samma period 2016

· Nettoomsättningen ökade med 29 procent till 6 789 MSEK (5 265).
·  Rörelseresultatet ökade med 10 procent till 70,3 MSEK (63,6). 
· Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 3,08 SEK (2,88). 
· Efterfrågan var stark under hela perioden och Ework bedöms ha tagit marknadsandelar på en växande marknad.

· Orderingången steg med 24 procent till 8 920 MSEK (7 146).

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.eworkgroup.com (http://eworkgroup.se)

För mer information, kontakta:
Zoran Covic, vd, +46 706 65 65 17
Magnus Eriksson, vice vd och CFO, +46 733 82 84 80