Pressmeddelande

Delårsrapport, januari – september 2016: Positiv utveckling på stark konsultmarknad

2016-10-21

”Vi är inne i en mycket gynnsam konjunktur för konsultbranschen. Ework växte brett och våra nyare satsningar inom teknikkonsulting, uppdrag i offentlig sektor och verksamheten i Polen utvecklades positivt.”

Utdrag ur Zoran Covics kommentar till rapporten.

Tredje kvartalet 2016 jämfört med samma period 2015

· Nettoomsättningen ökade med 25 procent till 1 646 MSEK (1 316).
· Rörelseresultatet steg med 10 procent till 19,2 MSEK (17,5).
· Orderingången uppgick till 1 864 MSEK (1 453), en ökning med 28 procent.
· Resultatet per aktie efter utspädning var 0,88 SEK (0,85).

Första nio månaderna 2016 jämfört med samma period 2015

· Nettoomsättningen ökade med 21 procent till 5 265 MSEK (4 348).
· Rörelseresultatet ökade med 13 procent till 63,6 MSEK (56,4).
· Resultatet per aktie efter utspädning blev 2,88 SEK (2,61).
· Efterfrågan var stark under hela perioden och Ework bedöms ha tagit marknadsandelar på en växande marknad.
· Orderingången för årets första nio månader uppgick till 7 146 MSEK (5 320).

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.ework.se  

Kontaktpersoner för mer information
Zoran Covic, vd och koncernchef, +46 8 50 60 55 00, +46 706 65 65 17
Magnus Eriksson, vice vd och CFO, +46 8 50 60 55 00, +46 733 82 84 80