Pressmeddelande

Valberedningen i Ework föreslår ny styrelseledamot (fyllnadsval) inför extra bolagsstämma

2020-12-18

Valberedningen i Ework Group AB föreslår inför en extra bolagsstämma den 27 januari 2021 val av Frida Westerberg som ny styrelseledamot (fyllnadsval).

Förslag till extra bolagsstämma 27 januari 2021

Valberedningens förslag och motiverande yttrande avseende nyval av en styrelseledamot (fyllnadsval)

Valberedningen föreslår, efter Anna Storåkers utträde ut styrelsen på egen begäran den 30 september 2020, nyval av Frida Westerberg som styrelseledamot i tillägg till de sex ordinarie styrelseledamöterna Staffan Salén (styrelseordförande), Magnus Berglind, Mernosh Saatchi, Dan Berlin, Erik Åfors och Johan Qviberg, som valdes vid årsstämman 2020. Valberedningens förslag innebär att styrelsen därmed blir fulltalig med beslutat antal om sju ordinarie ledamöter.

Frida Westerberg (född 1975) är styrelseledamot i Hexatronic och Market Art Fair samt industriell rådgivare till EQT. Hon började sin karriär på Goldman Sachs i London, var sedan ansvarig för M&A och affärsutveckling inom Bonnierkoncernen och var senast VD för EQT ägda IP-Only. Frida har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en Master från Bocconi Università i Milano.

Valberedningen anser att det föreslagna valet av Frida Westerberg till ordinarie styrelseledamot innebär ett värdefullt tillskott av kunnande, i synnerhet beträffande hennes kompetens och erfarenhet från tillväxtbolag och effektivisering, med beaktande av bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Styrelsens föreslagna sammansättning bedöms innebära en mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Frida Westerberg är oberoende av såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.

Valberedningen

Valberedningen utgörs av Magnus Berglind, eget innehav och via kapitalförsäkring (ordförande), Jonas Backman, utsedd av Protector Forsikring ASA, och Staffan Salén (styrelseordförande), utsedd av Investment AB Arawak.

Extra bolagsstämma 27 januari 2021

Den extra bolagsstämman i Ework hålls onsdagen den 27 januari 2021. Mer information om stämman kommer att lämnas i en separat kallelse när den formellt offentliggörs.  

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Berglind, valberedningens ordförande, tel 08-50 60 55 00.

Ola Maalsnes, CFO Ework, tel 08-50 60 55 00.

Kort om Ework

Ework Group är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och har cirka 10 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.