Pressmeddelande

Presentation av delårsrapport januari-september 2014, fredagen den 24 oktober, 13.00

2014-10-21

eWork Scandinavia AB (publ) bjuder härmed in media, investerare och analytiker till en presentation av bolagets delårsrapport för de första nio månaderna 2014 i bolagets lokaler.

Tid:                    fredagen den 24 oktober klockan 13.00-14.00

Plats:                 eWorks lokaler, Klarabergsgatan 60, 3 trappor

Anmälan:          Telefon, 08-50 60 55 06 eller e-post, magnus.eriksson@ework.se

Delårsrapporten offentliggörs samma dag den 24 oktober klockan 8.00, varefter den finns tillgänglig på företagets hemsida.

Presentationen hålls av eWorks VD och koncernchef Zoran Covic. I samband med presentationen finns även möjlighet att ställa frågor om rapporten till Zoran Covic och till eWorks vVD och CFO Magnus Eriksson.

Välkommen!

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Eriksson, vVD och CFO, eWork Scandinavia AB
Tel: 08-50 60 55 06, mobiltelefon: 073-382 84 80, E-post: magnus.eriksson@ework.se

Ladda ned
Release