Pressmeddelande

Ework Group AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – juni 2021: Bästa Q2-resultatet hittills

2021-07-16

”Ework rapporterar sitt bästa andra kvartal någonsin efter en kraftfull återhämtning på konsultmarknaden. Den positiva trenden för intäkter och lönsamhet förstärktes och i juni hade bolaget nära 11 000 konsulter på uppdrag, det högsta antalet någonsin. Verama passerade under kvartalet 70 000 digitalt hanterade offerter. Efter den pandemirelaterade nedgången 2020 är vi nu åter över 2019 års nivåer, och resultatet är det hittills bästa för motsvarande period. Ework har därmed gått stärkt genom pandemin."

Utdrag ur VD Zoran Covics kommentar till delårsrapporten.

Andra kvartalet 2021 jämfört med 2020

· Nettoomsättningen steg 7 procent till 3 347 MSEK (3 121). Ökningen förklaras av en kraftigt ökad kundefterfrågan och framgångsrik försäljning till befintliga och nya kunder.

· Rörelseresultatet steg 12 procent till 33,4 MSEK (29,9) till följd av de ökade intäkterna, lägre kostnader och en större andel affärer med högre marginal.

· Resultatet efter finansiella poster ökade 22 procent till 31,1 MSEK (25,5).

· Orderingången steg 25 procent till 5 038 MSEK (4 026).

· Antalet konsulter på uppdrag nådde i juni rekordnoteringen 10 961. Tidigare toppnotering uppgick till 10 731 i december 2019, före utbrottet av coronapandemin.

· Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,41 SEK (1,18), en ökning med 19 procent.

· I juni offentliggjordes att Karin Schreil utsetts till ny VD i Ework Group AB, med planerat tillträde i december.

Första halvåret 2021 jämfört med 2020

· Nettoomsättningen minskade 0,3 procent till 6 512 MSEK (6 534).

· Rörelseresultatet ökade 5 procent till 61,0 MSEK (58,3).

· Resultatet efter finansiella poster ökade 13 procent till 59,7 MSEK (53,0).

· Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,70 SEK (2,49), en ökning med 8 procent.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.eworkgroup.com (http://www.eworkgroup.com  )

 

För mer information, kontakta:
Zoran Covic, VD, +46 706 65 65 17, E-mail: zoran.covic@eworkgroup.com
Ola Maalsnes, CFO, +46 8-50 60 55 00, +46 738 68 22 90
E-mail: ola.maalsnes@eworkgroup.com

Denna delårsrapport är sådan information som Ework Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksdirektiv MAR och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 16 juli 2021, klockan 09.40 (CET) genom verkställande direktörens försorg.

Om Ework

Ework Group är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och har cirka 11 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.


Ladda ned
Ework_2021_Q2 SV