Pressmeddelande

Bokslutskommuniké, januari – december 2011

2012-02-13

FJÄRDE KVARTALET 2011 JÄMFÖRT MED 2010

· Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 760,9 MSEK (578,5).
· Rörelseresultatet ökade med 56 procent till 18,3 MSEK (11,7).
· Orderingången uppgick till 1 406 (915) MSEK, en ökning med 54 procent.
· Resultat efter skatt per aktie efter utspädning blev 0,82 SEK (0,44).
· Kvartalet var det bästa någonsin för eWork, sett till samtliga ovanstående nyckeltal.
· Efter perioden, den 1 januari 2012, inleddes som planerat ett samarbete med Sony Ericsson innebärande att eWork tar över en konsultleverans motsvarande 20 procent av eWorks omsättning. Från och med december är uppdrag inom ramen för samarbetet medräknade i periodens orderingång.

HELÅRET, JANUARI - DECEMBER 2011 JÄMFÖRT MED 2010

· Nettoomsättningen ökade med 37 procent till 2 611,8 MSEK (1 904,2).
· Rörelseresultatet ökade med 57 procent till 56,0 MSEK (35,7).
· Resultat efter skatt per aktie efter utspädning blev 2,48 SEK (1,57).
· För första gången bidrog samtliga enheter positivt till helårsresultatet.
· Styrelsen har beslutat föreslå stämman en utdelning om 1,85 SEK per aktie (1,15).

"Fjärde kvartalet innebar en stark avslutning på eWorks bästa år hittills. Nettoomsättning och resultat fortsatte att öka kraftigt och även lönsamheten steg. För första gången visar alla enheter svarta siffror. Vi inleder 2012 med 2 480 konsulter ute på uppdrag, nära en fördubbling på två år."

Claes Ruthberg,
vd och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Ruthberg, vd och koncernchef
46-8-50 60 55 00, E-post: claes.ruthberg@ework.se (ulf.henning@ework.se)

Ulf Henning, CFO
46-8-50 60 55 12, mobiltelefon: 46-70-555 35 54, E-post: ulf.henning@ework.se

Ladda ned
wkr0001.pdf