Pressmeddelande

Inbjudan – presentation av Eworks bokslutskommuniké och Q4, 2021

2022-02-03

Ework Group AB (publ) bjuder härmed in investerare, analytiker och media till en presentation av bolagets bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2021. Presentationen sker endast online på plattformen Microsoft Teams.

Tid:                      Torsdag den 10 februari klockan 10:00-11:00

Sätt att delta:     Endast digitalt via Teams. Länk till Teamsmötet skickas till deltagarens e-postadress efter anmälan.  

Anmälan:            OBS föranmälan senast rapportdagen, torsdag den 10 februari kl. 09:00 till e-post: klas.rewelj@eworkgroup.com

Bokslutskommunikén offentliggörs på torsdag den 10 februari omkring klockan 08.00, varefter den finns tillgänglig på bolagets hemsida. Presentationen hålls av Eworks VD Karin Schreil. I samband med presentationen finns möjlighet att ställa frågor om rapporten till Karin Schreil och bolagets CFO, Klas Rewelj.

Välkommen!

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Klas Rewelj, CFO, Ework Group AB 

Tel: 08-50 60 55 00, mobiltelefon: +46 (0)70 626 54 24

E-post: klas.rewelj@eworkgroup.com   

Ework Group AB (publ) är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt nära 12 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.