Pressmeddelande

Ny valberedning för eWork utsedd

2014-11-17

Valberedningens sammanställning inför årsstämman 2015 har nu utsetts i enlighet med de riktlinjer som beslutats av eWorks årsstämma. Ledamötena, som utgör representanter för bolagets tre största ägare per den 30 september 2014, är;

-       Magnus Berglind, ordf
-       Öystein Engebretsen, Investment AB Öresund
-       Staffan Salén, Salénia AB

För ytterligare information, kontakta:
Zoran Covic, vd och koncernchef, 46 (0) 706 65 65 17, zoran.covic@ework.se
Magnus Eriksson, vice vd och CFO, 46 (0) 8 50 60 55 00, 46 (0) 733 82 84 80, magnus.eriksson@ework.se

eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med över 4 000 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. eWork erbjuder ett objektivt urval av specialister ut marknadens största konsultnätverk med över 65000 konsulter vilket ger kunderna bättre pris, kvalitet och tidsutnyttjande. eWork har ramavtal med fler än 140 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher. Bolagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.