Pressmeddelande

Delårsrapport januari - mars 2012

2012-08-28

"eWorks nettoomsättning växte med 43 procent under årets första kvartal. Orderingången steg med 30 procent. Även rörelseresultatet förbättrades jämfört med föregående år. Kvartalet innebar startpunkten för vårt viktiga uppdrag för Sony Mobile Communications."

Claes Ruthberg, vd och koncernchef

· Nettoomsättningen ökade med 43 procent till 869,9 (610,3) MSEK.
· Rörelseresultat ökade med 30 procent till 13,9 (10,7) MSEK.
· Orderingången uppgick till 1023,0 (784,7) en ökning med 30 procent.
· Resultat efter skatt per aktie blev 0,62 (0,47) SEK.
· Uppdraget för Sony Mobile Communications inleddes vid årsskiftet och har utvecklats enligt plan.
· Under perioden tecknades ett flertal nya ramavtal och flera större åtaganden påbörjades.
· Denna delårsrapport har korrigerats avseende den finska verksamhetens intäkter som under kvartalet ökade något i förhållande till föregående år 77,4 (76,3) MSEK.

Information i denna delårsrapport är sådan som eWork Scandinavia AB (publ) ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 24 april 2012 klockan 08.00 (CET).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Ruthberg, vd och koncernchef
46-8-50 60 55 00, E-post: claes.ruthberg@ework.se (ulf.henning@ework.se)

Ulf Henning, CFO
46-8-50 60 55 12, mobiltelefon: 46-70-555 35 54, E-post: ulf.henning@ework.se