Pressmeddelande

eWork tecknar ramavtal med Försäkringskassan

2009-03-16

eWork, Nordens ledande konsultmäklare, har tecknat ett nytt ramavtal med
Försäkringskassan inom ”standardprodukter” och ”egenutvecklade produkter”. Avtalet gäller under 2 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år.

- Ramavtal är avgörande för vår framgång och att Försäkringskassan som är en av Sveriges största köpare av konsulttjänster visar förtroende för vår affärsmodell är mycket glädjande. Vi är naturligtvis mycket stolta över att vi fått förtroendet att hjälpa Försäkringskassan i sin ambition att sänka sina konsulthanteringskostnader, utan att ge avkall på att hitta den bästa kompetensen till uppdragen, säger Claes Ruthberg, Vd på eWork.

eWorks affärsidé är att förse företag, myndigheter och organisationer med skräddarsydda lösningar baserade på just den kompetens de efterfrågar. eWork har idag 1500 konsulter på uppdrag i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Ladda ned
wkr0003.pdf