Pressmeddelande


 • 2009-10-12
  eWork byter Certified adviser till Remium
 • 2009-09-22
  Ny eWorkbarometer: Fortsatt stark framtidsoptimism hos de mindre IT-konsultföretagen
 • 2009-08-10
  Delårsrapport Januari – Juni 2009
 • 2009-06-10
  Ny eWorkbarometer: Starkt ökad framtidsoptimism hos de mindre IT-konsultföretagen
 • 2009-05-29
  Beslut från eWorks årsstämma den 28 maj 2009-05-29
 • 2009-05-14
  Ny Vd för eWorks kontor i Danmark
 • 2009-05-11
  Årsredovisning 2008
 • 2009-05-11
  Delårsrapport Januari - Mars 2009
 • 2009-04-20
  Justerad bokslutskommuniké januari 2008 - december 2008
 • 2009-04-20
  eWork lämnar justerad bokslutskommuniké för 2008 och senarelägger årsstämma
 • 2009-03-26
  Ny eWorkbarometer: De mindre IT-konsultföretagen skymtar ljuset i tunneln
 • 2009-03-16
  eWork tecknar ramavtal med Försäkringskassan
 • 2009-03-04
  Jan Pettersson lämnar eWorks styrelse
 • 2009-02-23
  Bokslutskommuniké Januari 2008 – December 2008
 • 2008-11-10
  Delårsrapport Januari – September 2008
 • 2008-11-06
  eWork tecknar ramavtal med Lantmännen
 • 2008-10-14
  EDB Business Partner/Virtù har ingått ett ramavtal med eWork
 • 2008-10-09
  eWork har tecknat nytt ramavtal med Göteborgs stad
 • 2008-09-29
  Försiktig framtidsoptimism hos de mindre IT-konsultföretagen
 • 2008-08-11
  Delårsrapport Januari – Juni 2008