Pressmeddelande


 • 2010-02-09
  Presentation av bokslutskommuniké 2009
 • 2010-02-02
  eWork tecknar ramavtal med Hertz
 • 2010-01-27
  eWork noteras på Nasdaq OMX Stockholm förutsatt att ägarspridning uppnås
 • 2010-01-18
  eWork slår upp portarna till ett nytt kontor i Linköping
 • 2009-12-21
  Ny eWorkbarometer: Stark tro på ökad efterfrågan under 2010 hos de mindre IT-konsultföretagen
 • 2009-12-04
  eWork flyttar till Green Building-kontor vid Citykajen i Malmö
 • 2009-11-26
  Försvarsmakten tecknar ramavtal med eWork
 • 2009-11-10
  Delårsrapport Januari – September 2009
 • 2009-10-19
  eWork utser HQ Bank till Likviditetsgarant
 • 2009-10-15
  eWork tecknar nytt ramavtal med NASDAQ OMX
 • 2009-10-12
  eWork byter Certified adviser till Remium
 • 2009-09-22
  Ny eWorkbarometer: Fortsatt stark framtidsoptimism hos de mindre IT-konsultföretagen
 • 2009-08-10
  Delårsrapport Januari – Juni 2009
 • 2009-06-10
  Ny eWorkbarometer: Starkt ökad framtidsoptimism hos de mindre IT-konsultföretagen
 • 2009-05-29
  Beslut från eWorks årsstämma den 28 maj 2009-05-29
 • 2009-05-14
  Ny Vd för eWorks kontor i Danmark
 • 2009-05-11
  Årsredovisning 2008
 • 2009-05-11
  Delårsrapport Januari - Mars 2009
 • 2009-04-20
  Justerad bokslutskommuniké januari 2008 - december 2008
 • 2009-04-20
  eWork lämnar justerad bokslutskommuniké för 2008 och senarelägger årsstämma