Pressmeddelande


 • 2006-05-23
  Sven Hagströmer ny styrelseordförande i eWork
 • 2006-05-05
  eWork första konsultmäklaren i Norge
 • 2006-02-28
  eWork har tecknat ramavtal med Göteborgs stad
 • 2006-02-15
  eWorks omsättning ökade 71 procent 2005
 • 2006-02-15
  eWork ökade med 71 procent
 • 2006-01-25
  eWork tecknar nordiskt ramavtal med TeliaSonera
 • 2005-12-15
  Scania sluter ramavtal med eWork för försörjning av IT-konsulter
 • 2005-02-09
  Nytt ramavtal - eWork - enda konsultmäklaren som är utvald att förse SEB med IT specialister
 • 2004-09-08
  FMV tecknar ramavtal med eWork – Sveriges ledande konsultmäklare inom IT.
 • 2004-05-04
  Nytt affärskoncept - eWork lanseras i Finland
 • 2004-04-14
  eWork förvärvar IT Scandinavia
 • 2003-12-16
  TeliaSonera har valt eWork som ramavtalsleverantör i Sverige och Norden
 • 2003-08-05
  Fortsatt högtryck för eWork
 • 2003-01-28
  eWork i stark medvind
 • 2003-01-14
  eWork Scandinavia AB återigen utvald som Ramavtalsleverantör till TeliaSonera
 • 2002-10-16
  eWork utvald som Core Supplier till IBM
 • 2002-07-01
  eWork utvald som Core Supplier till stort internationellt företag
 • 2002-05-22
  eWork bevisar än en gång att de tillhör Sverige-eliten inom konsultförmedling.
 • 2002-05-14
  PR-projektförslag ProSource
 • 2002-03-08
  eWork levererar kvalificerade specialister på .NET och C#