Pressmeddelande


 • 2021-03-22
  Kallelse till årsstämma
 • 2021-03-18
  Ework satsar på finansieringstjänsten PayExpress
 • 2021-02-10
  Ework Group AB (publ) publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2020: Fortsatt återhämtning i fjärde kvartalet
 • 2021-02-08
  Inbjudan – presentation av Eworks bokslutskommuniké och Q4 2020
 • 2021-01-27
  Beslut från Eworks extra bolagsstämma den 27 januari 2021
 • 2020-12-18
  Kallelse till extra bolagsstämma
 • 2020-12-18
  Valberedningen i Ework föreslår ny styrelseledamot (fyllnadsval) inför extra bolagsstämma
 • 2020-12-18
  Styrelsen i Ework föreslår utdelning om 2,00 kr per aktie
 • 2020-10-28
  Ework Group ABs valberedning och årsstämma 2021
 • 2020-10-22
  Ework Group AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2020: Ökat resultat i utmanande kvartal
 • 2020-10-20
  Inbjudan – presentation av Eworks delårsrapport, januari-september 2020
 • 2020-09-28
  Styrelseledamot avgår på egen begäran
 • 2020-09-21
  Uttalande från de oberoende styrelseledamöterna för Ework Group AB (publ) med anledning av Investment AB Arawaks budpliktserbjudande
 • 2020-09-21
  Ework Group AB (publ) preciserar omfattningen av genomförda besparingar
 • 2020-08-27
  Ework Group ABs styrelse utvärderar budet från Arawak
 • 2020-07-16
  Ework publicerar delårsrapport, januari-juni 2020: Ework fortsätter att vinna affärer på en osäker marknad
 • 2020-06-04
  Beslut från Eworks årsstämma den 4 juni 2020
 • 2020-04-30
  Ework Group publicerar hållbarhetsrapport 1 januari 2019 - 31 december 2019
 • 2020-04-30
  Ework publicerar årsredovisning 2019
 • 2020-04-30
  Ework kallar till årsstämma