Pressmeddelande


 • 2020-04-29
  Ework Group AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – mars 2020: Nedgång i marknaden – möjligheter skapas på sikt
 • 2020-04-27
  Inbjudan – presentation av Eworks delårsrapport, januari-mars 2020
 • 2020-03-23
  Ework inleder korttidspermitteringar
 • 2020-03-19
  Nytt datum för årsstämma i Ework Group AB (publ) – förslag om utdelning oförändrat men utvärderas
 • 2020-02-13
  Ework Group AB (publ) publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2019: Fortsatt god tillväxt och satsningar på digitalisering
 • 2020-02-10
  Inbjudan – presentation av Eworks bokslutskommuniké, januari-december 2019
 • 2019-11-07
  Ework Group ABs valberedning och årsstämma 2020
 • 2019-10-22
  Ework Group AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2019: God tillväxt, stärkt position på en svagare marknad
 • 2019-10-18
  Inbjudan – presentation av Eworks delårsrapport, januari-september 2019
 • 2019-07-18
  Ework Group, delårsrapport, januari - juni 2019: Nya systemaffärer, över 10 000 konsulter på uppdrag
 • 2019-07-18
  Ework stärker ledningen
 • 2019-05-02
  Beslut från Eworks årsstämma den 2 maj 2019
 • 2019-04-25
  Ework Group, delårsrapport, januari – mars 2019: Bra inledning och utveckling, men osäkrare marknad
 • 2019-04-23
  Inbjudan – presentation av Eworksdelårsrapport, januari-mars 2019
 • 2019-04-02
  Kallelse till årsstämma
 • 2019-04-02
  Ework Group publicerar hållbarhetsrapport 1 januari 2018 - 31 december 2018
 • 2019-04-02
  Ework publicerar årsredovisning 2018
 • 2019-03-20
  Ework och System Verification tecknar ramavtal
 • 2019-02-13
  Ework Group publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2018: Ökad vinst och fortsatt god tillväxt
 • 2019-02-08
  Inbjudan – presentation av Eworks bokslutskommuniké, januari-december 2018