Pressmeddelande


 • 2018-12-18
  Ework Group AB:s årsstämma 2019 ändrat datum
 • 2018-10-23
  Ework Group ABs valberedning och årsstämma 2019
 • 2018-10-19
  Delårsrapport Q3, januari – september 2018: Fortsatta satsningar för tillväxt
 • 2018-10-17
  Inbjudan – presentation av Eworks delårsrapport, januari-september 2018
 • 2018-07-19
  Delårsrapport, januari – juni 2018: Stark orderingång och ökad tillväxt
 • 2018-06-12
  Ework tilldelas ramavtal med FN:s befolkningsfond UNFPA
 • 2018-04-25
  Eworkbarometern 2018: Strålande tider för IT- och teknikkonsulter
 • 2018-04-24
  Beslut från Eworks årsstämma den 24 april 2018
 • 2018-04-24
  Delårsrapport, januari – mars 2018: Ework inleder året enligt plan
 • 2018-04-20
  Inbjudan – presentation av Eworks delårsrapport, januari-mars 2018
 • 2018-04-05
  Information om anmärkning i revisionen
 • 2018-03-27
  Ework publicerar årsredovisning 2017
 • 2018-03-21
  Kallelse till årsstämma
 • 2018-02-07
  Bokslutskommuniké, januari – december 2017: Ework avslutar 2017 starkt
 • 2018-02-06
  Inbjudan – presentation av Eworks bokslutskommuniké, januari-december 2017
 • 2017-11-08
  Ledande befattningshavare ökar ägandet i Ework
 • 2017-10-26
  Delårsrapport, januari – september 2017: Fortsatt tillväxt på mycket stark marknad
 • 2017-10-24
  Inbjudan – presentation av Eworks delårsrapport januari-september 2017
 • 2017-09-29
  Nytt aktiekapital och antal aktier i Ework Group AB (publ)
 • 2017-07-20
  Delårsrapport, januari – juni 2017: Fortsatt tillväxt på mycket stark marknad