Pressmeddelande


 • 2017-03-24
  Kallelse till årsstämma 2017 i Ework Group AB (publ)
 • 2017-02-17
  Bokslutskommuniké, januari – december 2016: Stark avslutning på nytt rekordår
 • 2017-02-15
  Inbjudan – presentation av Eworks bokslutskommuniké januari-december 2016
 • 2016-10-21
  Valberedning för eWork utsedd
 • 2016-10-21
  Delårsrapport, januari – september 2016: Positiv utveckling på stark konsultmarknad
 • 2016-10-19
  Inbjudan – presentation av Eworks delårsrapport januari-september 2016
 • 2016-09-30
  Nytt aktiekapital och antal aktier i eWork Group
 • 2016-09-30
  eWorkBarometern hösten 2016: Rekordstor efterfrågan på IT- och teknikkonsulter
 • 2016-07-20
  Delårsrapport, januari – juni 2016: Stark marknad och fortsatt god tillväxt
 • 2016-05-11
  eWork Scandinavia AB (publ) byter namn till eWork Group AB (publ)
 • 2016-04-20
  Beslut från eWorks årsstämma den 20 april 2016
 • 2016-04-20
  Delårsrapport, januari – mars 2016: Stark marknad och fortsatt god tillväxt
 • 2016-04-18
  Inbjudan – presentation av eWorks delårsrapport januari-mars 2016
 • 2016-04-08
  Årsredovisning 2015 för eWork Scandinavia AB (publ)
 • 2016-03-21
  eWorkbarometern våren 2016: Konsulter inom IT och teknik tror på ökade timpriser
 • 2016-03-18
  Kallelse till årsstämma 2016 i eWork Scandinavia AB (publ)
 • 2016-02-18
  eWork beslutar om finansiella mål för perioden 2016-2020
 • 2016-02-18
  Bokslutskommuniké, januari – december 2015
 • 2016-02-16
  Inbjudan: eWork presenterar nya mål och strategisk plan för perioden 2016-2020
 • 2016-01-18
  Manpowers tidigare VD till eWork