Pressmeddelande


 • 2016-07-20
  Delårsrapport, januari – juni 2016: Stark marknad och fortsatt god tillväxt
 • 2016-05-11
  eWork Scandinavia AB (publ) byter namn till eWork Group AB (publ)
 • 2016-04-20
  Beslut från eWorks årsstämma den 20 april 2016
 • 2016-04-20
  Delårsrapport, januari – mars 2016: Stark marknad och fortsatt god tillväxt
 • 2016-04-18
  Inbjudan – presentation av eWorks delårsrapport januari-mars 2016
 • 2016-04-08
  Årsredovisning 2015 för eWork Scandinavia AB (publ)
 • 2016-03-21
  eWorkbarometern våren 2016: Konsulter inom IT och teknik tror på ökade timpriser
 • 2016-03-18
  Kallelse till årsstämma 2016 i eWork Scandinavia AB (publ)
 • 2016-02-18
  eWork beslutar om finansiella mål för perioden 2016-2020
 • 2016-02-18
  Bokslutskommuniké, januari – december 2015
 • 2016-02-16
  Inbjudan: eWork presenterar nya mål och strategisk plan för perioden 2016-2020
 • 2016-01-18
  Manpowers tidigare VD till eWork
 • 2015-10-22
  Delårsrapport, januari - september 2015
 • 2015-10-20
  Presentation av delårsrapport, januari-september 2015
 • 2015-10-20
  Ny valberedning för eWork utsedd
 • 2015-10-19
  eWorkbarometern hösten 2015: Konsultpriserna inom IT och teknik på väg upp
 • 2015-09-30
  Nytt aktiekapital och antal aktier i eWork
 • 2015-09-25
  eWork vinnare av Sony Partner Award 2015
 • 2015-08-24
  eWork tecknar exklusivt avtal med Svenska kraftnät
 • 2015-07-24
  Delårsrapport, april - juni 2015