Ework satsar på finansieringstjänsten PayExpress

Bolagen vill betala senare – och konsulterna vill få snabbare betalt. Konsultleverantören Ework Group satsar nu på en bred lansering av finansieringstjänsten PayExpress, som tillgodoser båda dessa intressen. ”Det här är ett sätt för oss att öka det mervärde som Ework erbjuder både kunder och konsulter”, säger Ulf Ohlfeldt, nyrekryterad som Head of PayExpress med ansvar att driva utvecklingen av tjänsten.

Trenden är att många bolag utsträcker sin betaltid, ibland upp mot 120 dagar. Detta kan orsaka likviditetsproblem för konsulterna. Tjänsten PayExpress innebär att Ework ser till att konsulten får omgående betalt – och kunden kan ha kvar sina långa betaltider.

Satsningen på PayExpress, som har funnits en tid, handlar dels om att utveckla erbjudandet ytterligare med tillhörande finansiella tjänster, dels om att kommunicera fördelarna med den mot båda målgrupperna, säger Ulf Ohlfeldt.

Ulf Ohlfeld, som närmast kommer från rollen som nyförsäljningschef på kredithanteringsbolaget Lowell, har bred erfarenhet inom special- och rörelsekapitalfinansiering från sin tid på Nordea. Han kommer även att sitta i ledningen för Ework Group.

Rekryteringen och satsningen speglar vilken potential vi ser i det här erbjudandet. PayExpress gynnar båda kunder och konsulter, samtidigt som tjänsten stärker Eworks relationer med båda dessa grupper och därmed är ett viktigt sätt för oss att konkurrera, kommenterar Zoran Covic, VD för Ework Group.

För ytterligare information, kontakta:

Zoran Covic, VD, Ework Group. +46 (0) 706 65 65 17

Ulf Ohlfeldt, Head of PayExpress, Ework Group. +46 (0) 734 61 25 73