Rapporter


 • 2022-05-02
  Ework Group AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – mars 2022: Nytt rekordkvartal och stärkt position
 • 2022-04-11
  Ework publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport 2021
 • 2022-02-10
  Ework Group AB (publ) publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2021: Bästa Q4- och helårsresultatet hittills
 • 2021-10-19
  Ework Group AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2021: Bästa Q3-resultatet hittills
 • 2021-07-16
  Ework Group AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – juni 2021: Bästa Q2-resultatet hittills
 • 2021-04-28
  Ework Group AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – mars 2021: Fortsatt markant återhämtning
 • 2021-04-07
  Ework publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport 2020
 • 2021-02-10
  Ework Group AB (publ) publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2020: Fortsatt återhämtning i fjärde kvartalet
 • 2020-10-22
  Ework Group AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2020: Ökat resultat i utmanande kvartal
 • 2020-07-16
  Ework publicerar delårsrapport, januari-juni 2020: Ework fortsätter att vinna affärer på en osäker marknad
 • 2020-04-30
  Ework Group publicerar hållbarhetsrapport 1 januari 2019 - 31 december 2019
 • 2020-04-30
  Ework publicerar årsredovisning 2019
 • 2020-04-29
  Ework Group AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – mars 2020: Nedgång i marknaden – möjligheter skapas på sikt
 • 2020-02-13
  Ework Group AB (publ) publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2019: Fortsatt god tillväxt och satsningar på digitalisering
 • 2019-10-22
  Ework Group AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2019: God tillväxt, stärkt position på en svagare marknad
 • 2019-07-18
  Ework Group, delårsrapport, januari - juni 2019: Nya systemaffärer, över 10 000 konsulter på uppdrag
 • 2019-04-25
  Ework Group, delårsrapport, januari – mars 2019: Bra inledning och utveckling, men osäkrare marknad
 • 2019-04-02
  Ework Group publicerar hållbarhetsrapport 1 januari 2018 - 31 december 2018
 • 2019-04-02
  Ework publicerar årsredovisning 2018
 • 2019-02-13
  Ework Group publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2018: Ökad vinst och fortsatt god tillväxt