Rapporter

Delårsrapport Januari – mars 2011

2011-05-02

FÖRSTA KVARTALET 2011 JÄMFÖRT MED 2010

· Nettoomsättningen ökade med 45 procent till 610,3 (420,4) MSEK.
· Rörelseresultat ökade med 62 procent till 10,7 (6,6) MSEK.
· Periodens rörelseresultat har belastats med kostnader av engångskaraktär om 1,4 MSEK avseende strukturåtgärder i den finska verksamheten.
· Orderingången uppgick till 784,7 (521,0) MSEK, en ökning med 51 procent.
· Resultat efter skatt per aktie blev 0,47 (0,33) SEK.
· För första gången översteg antalet konsulter på uppdrag 2 000, och uppgick som mest till 2 114.

Vd-ord
"eWorks nettoomsättning fortsatte att växa kraftigt under första kvartalet. Samtidigt förbättrades rörelseresultatet väsentligt jämfört med föregående år. Marknadsläget är mycket gynnsamt och därtill var eWorks tillväxt betydligt högre än den genomsnittliga tillväxten på marknaden, som vi uppskattar till cirka 10 procent under perioden."
För mer information kontakta:
Claes Ruthberg, vd och koncernchef
+46 8 50 60 55 00

Ulf Henning, CFO
+46 8 50 60 55 00, +46 70 555 35 45
www.ework.se (http://www.ework.se)

Information i denna delårsrapport är sådan som eWork Scandinavia AB (publ) ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnas för offentliggörande den 2 maj 2011 klockan 14.00 (CET).

Ladda ned
wkr0005.pdf