Rapporter

Delårsrapport Januari – Juni 2008

2008-08-11

• Fortsatt stark tillväxt under perioden.
• Nettoomsättningen ökade med 79,1 procent jämfört med 2007.
• Rörelseresultatet ökade med 54,5 procent jämfört med 2007.
• Flera viktiga ramavtal tecknades med stora kunder på såväl nordisk nivå som på eWorks fyra nationella, nordiska marknader.

DELÅRSPERIOD (JANUARI – JUNI 2008)
• Nettoomsättningen ökade till 934,8 (522,1) MSEK
• Rörelseresultatet ökade till 22,8 (14,7) MSEK
• Resultat före skatt uppgick till 23,7 (15,9) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,8 (-8,2) MSEK
• Rörelsemarginalen minskade till 2,4 (2,8) procent
• Vinst efter skatt per aktie 1,03 (0,72) SEK (justerat för genomförd split 080422)

RAPPORTPERIOD (APRIL – JUNI 2008)
• Nettoomsättningen ökade till 489,8 (274,8) MSEK
• Rörelseresultatet ökade till 10,7 (8,6) MSEK
• Resultat före skatt uppgick till 11,7 (9,2) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,2 (0,9) MSEK
• Vinst efter skatt per aktie 0,50 (0,42) SEK (justerat för genomförd split 080422)

Ladda ned
wkr0003.pdf