Rapporter

Delårsrapport, januari - september 2015

2015-10-22

”Tredje kvartalet var starkt för eWork. Omsättningen steg 26 procent och resultatet hela 63 procent. Vi växer på alla våra delmarknader och koncernens lönsamhet fortsatte utvecklas positivt.”

Utdrag ur vd Zoran Covics kommentar till delårsrapporten.

Tredje kvartalet 2015 jämfört med tredje kvartalet 2014

•   Nettoomsättningen ökade med 26 procent till 1 316 MSEK (1 042).

•   Rörelseresultatet steg med 63 procent till 17,5 MSEK (10,8).

•   Orderingången uppgick till 1 453 MSEK (1 138), en ökning med 28 procent.

•   Resultatet efter skatt per aktie var 0,85 SEK (0,48), efter utspädning.

•   Under perioden tecknades ett långsiktigt samarbetsavtal med Svenska Kraftnät, som beräknas uppgå till 10 procent av koncernens nuvarande nettoomsättning.

•   eWork tilldelades ”Sony Partner Award” som en av Sony Mobile Communications mest uppskattade leverantörer.

Första nio månaderna 2015 jämfört med första nio månaderna 2014

•   Nettoomsättningen ökade med 31 procent till 4 348 MSEK (3 325).

•   Rörelseresultatet ökade med 54 procent till 56,4 MSEK (36,7).

•   Resultatet per aktie efter utspädning blev 2,61 SEK (1,67).

•   Efterfrågan var stark under hela perioden och eWork bedöms ha tagit marknadsandelar på en växande marknad.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.ework.se

För mer information, kontakta:
Zoran Covic, vd, 46 (0) 706 65 65 17, zoran.covic@ework.se
Magnus Eriksson, vvd/CFO, 46 (0) 8 50 60 55 00, 46 (0) 733 82 84 80, magnus.eriksson@ework.se