Rapporter

Bokslutskommuniké, januari – december 2017: Ework avslutar 2017 starkt

2018-02-07

”Ework avslutade 2017 med ett starkt fjärde kvartal. Nettoomsättning ökade med 17 procent och vi hade åter en kraftig resultattillväxt, 23 procent jämfört med föregående år. Vi bedrev ett intensivt utvecklingsarbete som skapar förutsättningar för att vi ska kunna nå våra långsiktiga mål till 2020.”

Utdrag ur VD Zoran Covics kommentar till bokslutskommunikén

Fjärde kvartalet 2017 jämfört med samma period 2016

· Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 2 714 MSEK (2 320).
· Rörelseresultatet steg med 23 procent till 36,0 MSEK (29,3).
· Orderingången för fjärde kvartalet uppgick till 4 590 MSEK (3 917), en ökning med 17 procent.
· Resultatet per aktie efter utspädning steg med 17 procent till 1,57 SEK (1,34).
· Antalet konsulter på uppdrag uppgick som mest till 8 550 (7 240).
· VD Zoran Covic och vVD Magnus Eriksson förvärvade 90 000 respektive 72 000 aktier i Ework Group AB av huvudägarna Salénia AB och Magnus Berglind.

Helår 2017 jämfört med samma period 2016

·  Nettoomsättningen ökade med 25 procent till 9 503 MSEK (7 585).
·  Rörelseresultatet ökade med 14 procent till 106,3 MSEK (92,9).
·  Resultatet per aktie efter utspädning ökade med 10 procent till 4,65 SEK (4,21).
·  Efterfrågan var stark under hela perioden och Ework bedöms ha tagit marknadsandelar på en växande marknad.
·  Orderingången för helåret uppgick till 13 509 MSEK (11 063), en ökning med 22 procent.
·  Styrelsen har beslutat att föreslå stämman en utdelning om 4,50 SEK per aktie (4,00).

Den kompletta bokslutskommunikén finns tillgänglig via länk nedan eller på www.eworkgroup.com   

Kontaktpersoner för mer information

Zoran Covic, VD, 08-50 60 55 00, +46 706 65 65 17
Magnus Eriksson, vice VD och CFO, 08-50 60 55 00, +46 733 82 84 80